преданост

преданост
същ. - придаденост, привързаност, отдаденост, всеотдайност, признателност, вярност, обич, любов, приятелство
същ. - лоялност, честност
същ. - добросъвестност, добри намерения
същ. - искреност, праволинейност

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ислам — (арап. islam) преданост, преданост на Бога религија што ја основал Мухамед во 7. в. во Арабија изложена е во Коранот …   Macedonian dictionary

  • афекција — (лат affectio) 1. возбуда, возбуденост, 2. преданост, наклоност, склоност …   Macedonian dictionary

  • бушидо — (јап.) витешки пат , највисока цел на моралните стремежи кај Јапонците култ кон минатото, преданост кон главатарите, храброст, презирање на смртта, самопожртвуваност, благост кон слабите, учтивост, праведност, брачна верност и, во случај на… …   Macedonian dictionary

  • девоција — (лат. devotio) 1. кај старите Римјани: доброволно жртвување на животот на подземните богови во знак на покајание 2. денес: а) набожност, целосна преданост, голема почит б) лажна набожност, лицемерие …   Macedonian dictionary

  • династизам — (грч. dinastes владетел) преданост кон владетелот, односно кон владетелскиот дом, приврзаност кон династијата …   Macedonian dictionary

  • лојалност — (фр. loyal) верност, преданост, чесност, искреност, точност во извршувањето на обврските …   Macedonian dictionary

  • субмисија — (лат. submittere подложи/подлага попушти/попушта) 1. покорност, послушност, преданост, потчинетост, понизност, кроткост 2. прав. јавна понуда, предлог …   Macedonian dictionary

  • фавор — (лат. favor) наклоност, приврзаност, преданост …   Macedonian dictionary

  • фанатизам — (лат. fanaticus занесен) претеран занес, верност или ревност претерана заслепеност и целосна преданост на некоја идеја, вера, политичка партија и сл …   Macedonian dictionary

  • всеотдайност — същ. безрезервност, отдаденост, придаденост, преданост, вярност, привързаност, пристрастеност същ. искреност, праволинейност …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”